نظافت و نگهداری خودرو <p>انتخاب <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D9%85%D8%AD%D8%B5%D9%88%D9%84%D8%A7%D8%AA-%D9%86%D8%B8%D8%A7%D9%81%D8%AA-%D9%88-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>لوازم نظافت و نگهداری خودرو</strong></a> همیشه باید دقیق و هوشمند صورت گیرد و به دلیل اینکه در ساختار آنها مواد شیمیایی موجود است و ممکن است انتخاب های اشتباه سبب آن گردد که در بدنه خودرو یا بر روی داشبورد و یا لاستیک های خودرو آسیب دیده و خسارت های جبران ناپذیری یابد؛ از همین رو در این مقاله قصد داریم تا نگاه دقیق تری به نحوه انتخاب <strong>لوازم نظافت و نگهداری خودرو</strong> داشته باشیم، و انتخاب برخی موارد را بررسی نماییم.</p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8355077500/2.jpg" width="400" height="293" /></p><h2>انتخاب <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">اسپری رینگ و لاستیک</a></h2><p>بخش مهمی که همه ماشین بازان از نظافت آن لذت می برند، <strong>رینگ و لاستیک خودرو</strong> می باشد، از همین رو استفاده از <strong>اسپری رینگ و لاستیکی</strong> که آسیب به آنها وارد نکند و در عوض زیبایی رینگ و یا لاستیک را چندین برابر کند همیشه جز دغدغه های اصلی آنها می باشد، شاید بهترین انتخاب برای <strong>رینگ و لاستیک خودرو</strong> استفاده از لوازمی باشد که تحت لیبل یک برند معروف عرضه شود و در میان <strong>اسپرت کاران</strong> آن محصول بسیار پر مخاطب و محبوب شود، همین دلایل موجب آن خواهد شد تا ماشین بازان دیگر هم از <strong>اسپری رینگ و لاستیک</strong> مورد تاییدی استفاده و بهره ببرند.</p><p style="text-align: center;"><img class="size-medium aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8355077518/3.jpg" width="400" height="225" /></p><h2>انتخاب <a href="http://sportkaran.com/catproduct/%D9%88%D8%A7%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%B4%D8%A8%D9%88%D8%B1%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">واکس و اسپری داشبورد</a></h2><p>برای <strong>نظافت و نگهداری داشبورد</strong> خودرو عموماً از واکس ها و اسپرهای داشبورد استفاده می کنند و انتخاب آنها نیز باید بصورتی باشد که بتوان اعتماد و اطمینان را همراه داشته باشد، همین مسئله مهم می تواند <strong>محافظت از داشبورد</strong> در مقابل نور مضر خورشید را در پی داشته و موجب طول عمر و <strong>جلوگیری از ترک خوردن</strong> پوسته داشبورد شود، انتخاب صحیح یک واکس و اسپری داشبورد می تواند باعث ماندگار و دوام<strong> رویه درب های و داشبورد خودرو</strong> خواهد شد، البته استفاده از واکس و اسپری برای برخی نقاط داخلی خودرو از جمله <strong>پدال ها و کفپوش خودرو</strong> بسیار خطرات بوده و موجب سر خوردن پای راننده خواهد شد.</p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8355077526/4.jpg" width="400" height="257" /></p><h2>انتخاب <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%DA%86%D9%86%D8%AF-%D9%85%D9%86%D8%B8%D9%88%D8%B1%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">اسپری چند منظوره خودرو</a></h2><p>نظافت داخلی خودرو در میان<strong> اسپرت کاران</strong> از جایگاه مهمی برخوردار می باشد بطوریکه همیشه به دنبال <strong>بهترین پاک کننده سطوح  داخلی خودرو</strong> می باشند، در این میان انتخاب اسپری چند منظوره برای خودرو که بتواند نیاز آنها را برطرف نموده و آلودگی را از داخل خودرو پاک کند و موجب محافظت از <strong>تریم داخلی خودرو</strong> شود را در سر دارند، برای انتخاب یک <strong>اسپری چند منظوره</strong> مناسب که با اطمینان خاطر از آن استفاده نمود باید برندی را مدنظر داشته باشید که تجربه استفاده از آن موجب رضایت دیگر رانندگان شده باشد، این گونه می توان با اعتماد کامل از اسپری چند منظوره خودرو بهره ببرید.</p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8355077492/1.jpg" width="400" height="232" /></p><p><strong>منبع : فروشگاه لوازم <a href="https://sportkaran.com/">اسپرت خودرو</a> اسپرت کاران</strong></p>

انتخاب لوازم خودرو <p style="text-align: justify;">انتخاب بهترین <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>لوازم لوکس و اسپرت خودرو</strong></a> از نگاه افراد عادی جامعه یک امر بسیار ساده و البته سلیقه ای محسوب می شود، اما همین انتخاب به چشم یک اسپرت باز خودرو بسیار دقیق و موشکافانه صورت می گیرد و هر شرایط خاص خود را دارد، از همین رو در این مقاله قصد داریم تا نگاه دقیق تری به نحوه انتخاب <strong>لوازم لوکس و <a href="https://sportkaran.com/">اسپرت خودرو</a></strong> داشته باشیم، و انتخاب برخی موارد را بررسی نماییم.</p><h2 style="text-align: justify;">انتخاب هوشمند <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم روشنایی خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">برای تهیه هر یک از بخش های<strong> روشنایی خودرو</strong> بهتر است ابتدا به ظاهر خودروی خود توجه کنید و شرایطی که می خواهید آن را بهبود ببخشید و ظاهری جدید یا متناسب با خودرو ی خود را بسازید، برای انتخاب <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C"><strong>چراغ جلوی خودرو</strong></a> اولین قدم ظاهر جذاب و قدرت انعکاس نور است که باید ملاک <strong>خرید چراغ جلو</strong> باشد، برای انتخاب<a href="https://sportkaran.com/catproduct/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C"><strong> چراغ عقب خودرو</strong></a> بیشتر از توان نوردهی چراغ جذابت و رقص نورهای آن ملاک <strong>اسپرت کاران</strong> است که وقتی در جاده در حالت حرکت هستند توجه همه را به خود جلب کند. در این میان انتخاب دیگر <strong>چراغ های جانبی</strong> نیز بیشتر بر اساس سلیقه و جذابیت صورت می گیرد.</p><p style="text-align: center;"><img class="size-medium aligncenter" src="http://s8.picofile.com/file/8354591518/0011.jpg" width="350" height="232" /></p><h2>انتخاب لامپ مناسب برای چراغ ها</h2><p style="text-align: justify;">از دیدگاه اسپرت بازان انتخاب یک <strong>لامپ مناسب برای خودرو</strong> باید نودهی متفاوتی نسبت به دیگر لامپ ها داشته باشد و اغلب آنها از<strong> لامپ های زنون</strong> استقبال بیشتری می کنند، لامپ های زنون معمولا نور قابل توجهی نسبت <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%BE-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>انواع لامپ خودرو</strong></a> دارد و روشنایی که تولید می کنند سطح جاده را روشن تر و بسیار زننده نیز می باشد ، برای چراغ خودرو نیز قالبا از لامپ های LED استفاده می نمایند که این لامپ ها نیز توسط شرکت <strong>تولید کننده چراغ عقب</strong> در داخل چراغ بکار گرفته می شود ، در این بین لامپ های دیگر نیز برای زیبایی ظاهری خودرو استفاده می شود که متناسب با ظاهر خودرو از این<strong> نوع لامپ ها</strong> نیز استفاده می شود.</p><h2>ملاک انتخاب <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">زیرپایی و کفپوش خودرو</a></h2><p>شاید انتخاب<strong> زیرپایی و کفپوش خودرو</strong> بسیار سلقیه ای باشد اما بهتر است قبل از اعمال سلیقه خود در انتخاب آن به رنگ و نوع کفپوش توجه ویژه ای داشته باشید، <strong>تریم داخلی خودرو</strong> بهتر ملاک برای بهره گیری از<strong> رنگ کفپوش</strong> یا زیرپایی می باشد، ساختار و کیفیت برای انتخاب یک <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>کفپوش</strong> </a>نیز از مهمترین ملاک های انتخاب محسوب می شود، بهتر است از برند های استفاده کنید که در بین <strong>ماشین بازان</strong> معروف است و امتحان خود را پس داده اند، در مرحله بعدی<strong> انتخاب کفپوش</strong> سایز و دیگر شرایط منحصربفرد را بررسی کنید، بطور مثال بعضی از کفپوش ها از آج های در قسمت پشت محصول بهره می برند که موجب سر خوردن آنها نمی شود یا برای کفپوش قسمت راننده بخش جلوگیری از سرخوردن پای راننده را دارد که در مواقع استفاده ار پدال خودرو از سرخوردن پا پیشگیری می کند.</p><p style="text-align: center;"><img src="http://s9.picofile.com/file/8354591484/0012.jpg" /></p><p><strong>منبع : فروشگاه اینترنتی اسپرت کاران</strong></p>

لوازم تزئینی خارج خودرو <p style="text-align: justify;">متفاوت نگاه کردن به موضوع <a href="https://sportkaran.com/"><strong>اسپرت خودرو</strong></a> را باید از تغییرات ظاهری شروع کنید و با یک هارمونی خاص، <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>لوازم تزئینی خارج خودرو</strong></a> را تهیه کنید. از شرایط و اصول اسپرت کردن خودرو می توان به انتخاب های هوشمندانه و البته جذاب برای انواع <strong>لوازم لوکس و اسپرت خودرو</strong> اشاره نمود، ساده ترین <strong><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم اسپرت خودرو</a></strong> هم قدرت جذابیت بالایی دارد و در عین سادگی می تواند پر کاربرد هم باشد و در مواقع خطرناک جان شما را نجات دهد، امروز با اشاره به چند مورد از همین <strong>لوازم تزئینی خارج خودرو</strong>، آگاهی شما را نسبت به این موارد افزایش می دهیم:</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8353884434/1.jpg" alt="لوازم تزئینی خارج خودرو,بکسل بند خودرو,سپر جلو و عقب خودرو,سپر جلوی خودرو,سپر عقب خودرو,آرم خودرو" width="400" height="262" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%DA%A9%D8%B3%D9%84-%D8%A8%D9%86%D8%AF-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">بکسل بند خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;"> اسم <strong>بکسل بند خودرو</strong> برای بسیاری از افراد آشنا می باشد و بارها در خیابان ناظر بکسل شدن یک خودرو بوده اند که بدون <strong>بکسل بند</strong> فقط به وسیله یک طناب در حال <strong>بکسل کردن خودرو</strong> هستند. این کار شاید در ظاهر بسیار ساده باشد اما اگر ناخواسته طناب پاره یا کنده شود خسارات جبران ناپذیری پدید خواهد آمد به همین دلیل استفاده از یک <strong>بکسل بند خودرو</strong> که می تواند اعتماد و اطمینان خاطر شما را از جابجایی خودرو، فراهم سازد بهترین انتخاب است.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8353884450/2.jpg" alt="لوازم تزئینی خارج خودرو,بکسل بند خودرو,سپر جلو و عقب خودرو,سپر جلوی خودرو,سپر عقب خودرو,آرم خودرو" width="400" height="266" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B3%D9%BE%D8%B1-%D9%88-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D9%BE%D9%86%D8%AC%D8%B1%D9%87"><strong>سپر و جلو پنجره</strong></a></h2><p style="text-align: justify;">استفاده از <strong>سپر و جلو پنجره</strong> در خودرو علاوه بر وجه ظاهری و روح بخشیدن به خودرو استحکام بخشی از بدنه را نیز شامل می شود که در مواقع خطرات رانندگی موجب جلوگیری از آسیب دیدگی بدنه خواهد شد، انتخاب و بهره گیری از یک <strong>سپر و جلو پنجره</strong> خوب موجب اطمینان خاطر از بابت آسیب دیدگی بدنه خواهد شد، در کنار این <strong>اسپرت کاران</strong> نیز در انتخاب <strong>سپر ها و جلو پنجره</strong> برای خودروی خود وسواس خواصی دارند، چرا که برای آنها اهمیت به جذابیت و ظاهر خودرو اولین اصل <strong><a href="https://sportkaran.com/">اسپرت خودرو</a></strong> می باشد، از همین رو آنها همیشه به دنبال <strong>لوازم اسپرت لوکس و جذاب</strong> می باشند تا خودروی متفاوت را در خیابان برانند.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s8.picofile.com/file/8353884476/3.jpg" alt="لوازم تزئینی خارج خودرو,بکسل بند خودرو,سپر جلو و عقب خودرو,سپر جلوی خودرو,سپر عقب خودرو,آرم خودرو" width="400" height="266" /></p><h2><strong>انواع </strong><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%A2%D8%B1%D9%85-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>آرم خودرو</strong></a></h2><p style="text-align: justify;">تولید کنندگان خودرو برای عرضه محصولات منحصربفرد خود از آرم یا لوگوی شرکت خودرو بر روی تولیدات خود استفاده می کنند، معمولاً <strong>آرم خودرو</strong> را در ابتدا و انتهای خودرو نصب می کنند تا در اولین نگاه توجه ببینده به سمت <strong>لوگوی شرکت تولید کننده</strong> جلب شود و همین طور در عقب خودرو نیز، وقتی خودرو در جاده در حال حرکت است <strong>آرم خودرو</strong> در قسمت پشت خودرو خودنمایی کند، استفاده از <strong>آرم شرکت تولید کننده در داخل خودرو</strong> نیز به چشم می خورد، بهترین محل برای <strong>نصب آرم خودرو روی فرمان</strong> می باشد که به نوعی اصالت خودرو را به راننده اثبات می کند و در مواقع رانندگی همیشه در مقابل اوست.</p><p><strong>منبع : فروشگاه اینترنتی اسپرت کاران</strong></p>

تجهیزات و لوازم تزئینی خارج خودرو <p style="text-align: justify;">در طراحی ظاهری خودرو از وسواس خاص استفاده می شود که هم اصالت خودرو ساز رعایت شود و هم محصولی جذاب طراحی شده باشد. اما این مسئله درباره خودرو های <strong>لوکس و اسپرت</strong> صدق می کند،اگر بخواهیم خودروی معمولی خود را نیز همانند این نوع خودروها کنیم. باید از <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>تجهیزات و لوازم تزئینی خارج خودرو</strong></a> بهره مند شویم تا شرایط زیبایی خودرو فراهم و آن را خاص و چشمگیر نماییم، در این مقاله قصد داریم تا شما را با برخی<strong> <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم لوکس و اسپرت</a></strong> که در ظاهر خودرو بسیار تاثیر گذارند آشنا سازیم.</p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8352753992/001.jpg" alt="تجهیزات و لوازم تزئینی خارج خودرو , ضربه گیر در خودرو , آنتن و گیرنده خودرو , آینه جانبی و قاب آینه بغل" width="300" height="300" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B6%D8%B1%D8%A8%D9%87-%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D8%B1-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">ضربه گیر در خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">حفظ و نگهداری از هر وسیله مستلزم بهره گیری از لوازم محافظتی است که برای بدنه خودرو نیز از ضربه گیرهای اسفنجی استفاده می شود،وظیفه این ضربه گیرها که بر روی درب خودرو نصب می شود،محافظت از آسیب دیدگی درب خودرو می باشدکه در هنگام باز و بسته شدن درب خودرو امکان رنگ پریدگی یا دیگر آسیب های که رنگ خودرو را تهدید می کند،روبرو شود.جنس اغلب این ضربه گیرها اسفنجی بوده تا قابلیت انعطاف پذیری آنها باعث جلوگیری از ضربه به درب خودرو شود.</p><p align="center"><img class="size-medium aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8352753934/002.jpg" alt="تجهیزات و لوازم تزئینی خارج خودرو , ضربه گیر در خودرو , آنتن و گیرنده خودرو , آینه جانبی و قاب آینه بغل" width="400" height="354" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A2%D9%86%D8%AA%D9%86-%D9%88-%DA%AF%DB%8C%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">آنتن و گیرنده خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">اغلب <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%BE%D8%AE%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">دستگاه های پخش خودرو</a> از سیستم رادیویی بهره می برند و برای دریافت سیگنال های رادیویی در داخل خودرو اژ آنتن و یا گیرنده های دیگری استفاده می کنند.آنتن خودرو برای دریافت هر چه بعتر سیگنال های رادیویی در نمای ظاهری خودرو نصب و استفاده می شود که معمولا بر روی سقف خودرو بکارگیری شده تا سیگنال ها را به راحتی دریافت نماید.اسپرت کاران خودرو نیز همیشه به دنبال آنتن های خاص و لوکس می باشندتا ظاهری زیباتر به خودرو خود بدهند.</p><p style="text-align: center;"><img class="alignnone size-medium" src="http://s9.picofile.com/file/8352753942/003.jpg" alt="تجهیزات و لوازم تزئینی خارج خودرو , ضربه گیر در خودرو , آنتن و گیرنده خودرو , آینه جانبی و قاب آینه بغل" width="400" height="277" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%AC%D8%A7%D9%86%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D9%82%D8%A7%D8%A8-%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%A8%D8%BA%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">آینه جانبی و قاب آینه بغل</a></h2><p style="text-align: justify;">از دیگر لوازم کاربردی که در ظاهر خودرو تاثیرگذار است آینه های جانبی خودرو می باشد که در مدل های لوکس و اسپرت ارائه می شود این نوع آینه ها به صورت دستی و برقی تنظیم شده و دارای قاب های متنوع و کاربردی نیز می باشند . قاب آینه بغل های که از سیستم راهنما بهره می برند مورد علاقه بسیاری از جوانان هستند که از نظر آنها ظاهر خودرو را لوکس و جذاب خواهد کرد.جنس قاب های آینه بغل معمولا از پلاستیک های فشرده است تا در مواقع آسیب دیدگی انعطاف لازم را داشته باشند.</p><p><strong>منبع : فروشگاه اینترنتی اسپرت کاران</strong></p>

لوازم تزئینی داخل خودرو <p style="text-align: justify;"><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>لوازم تزئینی داخل خودرو</strong></a> همیشه از نگاه ریزبین <strong>ماشین بازان</strong> دور نخواهد ماند، این نوع محصولات چون در معرض استفاده مستقیم راننده و سرنشینان خودرو می باشد باید همیشه در درجه کیفی خوبی قرار داشته باشند و از مرغوب ترین مواد اولیه و البته ظاهری چشمگیر نیز برخوردار باشد. تمام این نکات را باید رعایت کنید تا بهترین لوازم را بتوانید با معقول ترین قیمت به دست آورید. در ادامه معرفی <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>لوازم اسپرت خودرو</strong> </a>نوبت به لوازم زیر رسیده است :</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s9.picofile.com/file/8352007292/001.jpg" alt="لوازم تزئینی داخل خودرو " width="600" height="316" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%86%D8%B8%D9%85-%D8%AF%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم نظم دهنده داخل خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">بهره گیری از ساده ترین لوازم در داخل خودرو میتواند نظم و چیدمان دیگر اجزای مورد استفاده را سرو سامان اساسی بخشد ، بطور یکدیگر راننده یا سرنشینان با استفاده از این لوازم می توانند نیاز خود را به راحتی برطرف نمایند،لوازم نظم دهنده داخل خودرو شامل:پاکت های زباله،کنسول ها،جا لیوانی،جا عینکی،جا مدارکی،جا CD, و بسیاری از این دست لوازم که موجب نظم بخشیدن خودرو می شود و برای انتخاب این لوازم باید همیشه کیفیت و کارایی آنها را در نظر داشته باشید و گزینه آخر را بر اساس زیبایی ظاهر محصول مورد نیاز قرار دهید.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s9.picofile.com/file/8352007318/01.jpg" alt="لوازم نظم دهنده داخل خودرو" width="500" height="500" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">سردنده و گردگیر دنده</a></h2><p style="text-align: justify;">دنده که از اصلی ترین ابزارهای رانندگی است که راننده باید ارتباط خوبی با دنده از لحاظ فنی و ظاهری داشته باشد ارتباط ظاهری با دنده می تواند با تعویض سردنده یا گرد گیردنده شکل گیرد که باشد. در انتخاب <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B3%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%DA%AF%D8%B1%D8%AF%DA%AF%DB%8C%D8%B1-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%81%D8%A7%D8%A8%D8%B1%DB%8C%DA%A9-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">سردنده </a>مناسب همیشه به نکات مربوطه توجه کنید.چون سردنده ابزار همیشه مورد استفاده خودرو در موقع رانندگی است باید متناسب با حجم دستان و راحت قرار گرفتن آن در دست انتخاب شود.کیفیت ساختاری سر دنده نیز مشخصه مهمی می باشد که باید از خرید سردنده های ظریف خودداری نمایید.برای انتخاب گرد گیردنده نیز تناسب در اتنخاب گرد گیر وسر دنده را باید رعایت نماید وهمچنین گردگیری انتخاب کنید که مانع جابجایی دنده نشود و دنده تعویض به راحتی انجام شود.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8352007350/02.jpg" alt="سردنده و گردگیر دنده" width="331" height="500" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%B7%D8%A8%DB%8C-%D9%88-%D8%B1%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C-%D8%B3%D8%B1%D9%86%D8%B4%DB%8C%D9%86%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">تجهیزات طبی و راحتی داخل خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">آسایش و راحتی در خودرو امری حیاتی و غیر قابل انکار می باشد که هر فردی به راحتی خود و دیگر سرنشینان خودرو از لوازم و تجهیزات طبی و راحتی در داخل خودرو استفاده می کند، لوازمی که حالت بدن فرد در هنگام نشستن یا خوابیدن بر روی صندلی خودرو را فراهم می نماید،خاصیت استفاده از این ابزار برای استراحت در خودرو می باشد که نکات مهمی را در تهیه این لوازم باید رعایت نماید از جمله کارایی،کیفیت،ساختار و طراحی در این لوازم که حالت طبی آنها همیشه باید بهترین شرایط را برای راننده و سرنشینان فراهم سازد.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8352007392/03.jpg" alt="تجهیزات طبی و راحتی داخل خودرو" width="500" height="292" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">زیر پایی و کفپوش خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">از مهیج ترین قسمت های خودرو که توجه زیادی را به خود جلب می کند، استفاده از <strong>زیرپایی و کفپوش</strong> مناسب است. اغلب <strong>اسپرت کاران</strong> به دنبال زیرپایی های خاص و البته هماهنگ با دیگر لوازم داخلی خودرو هستند، جذاب و طراحی خاص یک کفپوش همیشه چشمگیرترین نکته در انتخاب ماشین بازان است. این عوامل در انتخاب یک <strong>زیر پایی</strong> یا <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%B2%DB%8C%D8%B1%D9%BE%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D9%88-%DA%A9%D9%81%D9%BE%D9%88%D8%B4-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>کفپوش</strong> </a>برای تمام <strong>اسپرت کاران خودرو</strong> مشترک است اما بهتر در ساختار و کار این یک کفپوش بیشتر تحقیق کنید تا بهترین انتخاب را داشته باشید .زیر پایی که از کیفیت خوبی برخوردار نیست و فقط ظاهر زیبایی دارد دلیل محکمی برای تهیه یا خرید ندارد و شما را از خرید کفپوش پشیمان می کند.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s9.picofile.com/file/8352007434/04.jpg" alt="زیر پایی و کفپوش خودرو " width="500" height="500" /></p><p>منبع : <strong>فروشگاه اینترنتی اسپرت کاران</strong></p>

لوازم لوکس داخل خودرو <p><div style="text-align: justify;"><strong style="font-size: 10pt;">اسپرت کاران حرفه ای</strong><span style="font-size: 10pt;"> علاوه بر اسپرت کردن ظاهری خودروی خود بسیار علاقمند به ایجاد تغییرات اساسی در داخل خودرو هستند و از لوازم فابریک خودروی تولید شده کارخانه رضایت کلی ندارد و به دید آنها استفاده از این لوازم تکراری که هر فرد با دیدن آنها دچار تعجب نمی شوند باید تعویض و جای خود را به </span><strong style="font-size: 10pt;"><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم لوکس و اسپرت</a></strong><span style="font-size: 10pt;"> دیگری بدهند.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-size: 10pt;">استفاده از </span><strong style="font-size: 10pt;">لوازم لوکس داخل خودرو</strong><span style="font-size: 10pt;"> اگر به رضایت کامل یک </span><strong style="font-size: 10pt;">ماشین باز</strong><span style="font-size: 10pt;"> باشد موجب لذت بردن آن از رانندگی با خودروی خود خواهد شد. تغییر اساسی در داخل کابین خودرو با تعویض این لوازم اتفاق خواهد افتاد.</span></div></p><p style="text-align: center;"><img class="size-medium" src="http://s9.picofile.com/file/8351597700/11.jpg" alt="لوازم لوکس و اسپرت" width="400" height="192" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D9%88%D8%B3%D8%B7-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">آینه وسط خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">اغلب ماشین بازها از آینه مخصوص خود استفاده می کنند که ملاک اصلی آنها برای انتخاب آینه ابتدا جلب توجه سپس کارایی و کیفیت آینه است <strong>آینه وسط خودرو</strong> که نقش بسیار پر رنگی در رانندگی ایفا می کند باید طبق اصول و ساختار خودرو انتخاب شود، استفاده از آینه وسطی که تمام سطح شیشه عقب خودرو را پوشش داده تا در مواقع رانندگی برای دنده عقب گرفتن بتوانید راحت از آن استفاده نمایید و دچار کمبود فضای دید نسبت به عقب خودرو نباشید. در آخر به ماشین بازان عزیز توصیه می کنیم علاوه بر ظاهر یک آینه وسط به کیفیت و کارایی آن هم توجه داشته باشید.</p><p style="text-align: center;"><img class="size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8351597726/22.jpg" alt="آینه وسط خودرو" width="400" height="246" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D9%BE%D8%A7%DB%8C%D9%87-%D9%86%DA%AF%D9%87%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%85%D9%88%D8%A8%D8%A7%DB%8C%D9%84-%D9%88-%D8%AA%D8%A8%D9%84%D8%AA">پایه نگهدارنده موبایل و تبلت</a></h2><p style="text-align: justify;">استفاده از گجت های مختلف مانند موبایل و تبلت امروزه برای ماشین بازان از نکات مهم رانندگی است و اصلاً به خطرات استفاده از این لوازم توجه این دارند و حتی برای تسلط و به کارگیری از آنها در مواقع رانندگی از پایه نگهدارنده نیز استفاده می کنند که وجود این لوازم در شرایط رانندگی کردن که هر دو دست راننده باید درگیر باشد، مفید واقع شده است اما برای تهیه این پایه های نگهدارنده نیز همانند دیگر <strong><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%AA%D8%AC%D9%87%DB%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D9%88-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%AA%D8%B2%D8%A6%DB%8C%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم تزئینی داخل خودرو</a></strong> حساسیت ماشین بازان بر روی ظاهر شیک و در عین حال جذاب این محصول می باشد که توجه دیگر سر نشینان را به خود جلب کند.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s9.picofile.com/file/8351597742/33.jpg" alt="پایه نگهدارنده موبایل و تبلت" width="400" height="400" /></p><p style="text-align: justify;">کارایی اصلی این پایه های نگهدارنده موبایل و تبلت به این صورت است که اگر راننده در مواقع رانندگی نیاز به استفاده از موبایل به هر دلیلی برایش پیش آمد بتواند بدون از دست دادن تسلط خود همزمان مکالمه تلفنی نیز بر قرار کند یا از طریق جی پی اس مسیریابی را انجام دهد.</p><h2><a href="http://sportkaran.com/catproduct/%D8%B1%D9%88%DA%A9%D8%B4-%D9%81%D8%B1%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">روکش فرمان خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">بخش اصلی که محبوب ترین قسمت خودرو برای تمام<strong> اسپرت کاران</strong> است فرمان و دنده خودروی خود است که دائماً با آن در ارتباط هستند و حساسیت بسیار زیادی در انتخاب روکش فرمان خودرو دارند، شاید در انتخاب این بخش از <strong><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم لوکس خودرو </a></strong>علاوه بر جذابیت کمی هم در فکر کیفیت و کارایی باشند.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8351597768/44.jpg" alt="روکش فرمان" width="400" height="323" /></p><p style="text-align: justify;">تمام ماشین بازها یا به کل فرمان خودروی خود را تعویض می کنند یا روکشی جذاب برای فرمان در نظر گرفته اند، به دلیل حساسیت بالایی که در انتخاب خود دارند آنها کمتر از روکش فرمان های آماده استفاده می کنند و اغلب به فکر روکش فرمان های دوخته شده هستند که کیفیت و ظاهر زیبایی نیز به همراه دارد و در انتخاب و تغییر رنگ آنها قدرت بیشتری دارند و می توانند متناسب با سلیقه خود روکش فرمان را طراحی کنند.</p><p><strong>منبع : فروشگاه اینترنتی <a href="https://sportkaran.com/">اسپرت کاران</a></strong></p>

لوازم اسپرت خودرو <p class="ql-direction-rtl ql-align-right" style="text-align: justify;">از زمان ساخت و تولید خودرو به دلیل تکراری بودن طراحی ظاهری آن، افرادی با استفاده از خلاقیت های بسیار و نوآوری در سبک ظاهر خودروی خود دست به اقدامات عجیب اما جالب برای به اصطلاح عامیانه <a rel="noopener" href="https://sportkaran.com/" target="_blank"><strong>اسپرت خودرو</strong></a> زدند، به طور مثال چراغ های جلو و عقب خودروی را با برچسب های مدل دار یا تعویض کلی انها دچار تغییر می کردند، ارتفاع خودرو کم و زیاد می کنند، از رینگ و لاستیک های خاص استفاده می کنند، حتی برای به نمایش گذاشتن این تغییرات نمایشگاه های بسیاری در سراسر جهان برگزار می شود تا حس رقابت بین ماشین بازان صورت بگیرد. در ادامه این مقاله قصد داریم تا از <strong><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم لوکس و اسپرت خودرو</a></strong> برای شما توضیحاتی ارائه دهیم.</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8349445900/11.jpg" alt="11.jpg" /></p> <h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم اسپرت خودرو</a></h2> <p style="text-align: justify;">برای <strong>اسپرت کاران</strong> خودرو، استفاده از هر لوازمی که به سلیقه آنها، خودرو را زیبا کرده و موجب جلب توجه دیگران به خودرو شود <strong>لوازم اسپرت خودرو</strong> است.</p> <p style="text-align: justify;">برخی علاقمندان که ظاهر خودروی خود را با اضافه نمودن بسیاری از<a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"> <strong>لوازم لوکس خودرو</strong></a> زیبا سازی می کنند، برخی دیگر مشتاقند تا داخل کابین خودرو را تغییر دهند و در مواقع رانندگی از این زیبای به وجد بیایند و برخی دیگر نیز دوست دارند تا تغییرات در ساختار فنی خودرو نیز اتفاق بیافتد و به همین دلیل پلیس نیز با این رفتارهای هنجار شکنانه برخورد می کند.</p> <h2>ماشین باز کیست ؟</h2> <p class="ql-align-right ql-direction-rtl" style="text-align: justify;">بطور کلی اصطلاح ماشین باز را برای افرادی بکار می برند که سالانه چندین خودرو را از کارخانه خودرو سازی خریداری کرده و با علایق و شرایط موجود آن را اسپرت و اقدام به تعویض یا تغییر در لوازم فابریک خودرو می کند.</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8349445984/44.jpg" alt="44.jpg" /></p> <h2>ماشین اسپرت کدام ماشین است ؟</h2> <p style="text-align: justify;">به خودروهای که از حالت استاندار کارخانه خارج شده و با <a rel="noopener" href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88" target="_blank"><strong>لوازم لوکس و اسپرت خودرو</strong></a> تزئین شده بطوری که دیگر نمی توان از ظاهر خودرو مدل و نام خودرو را تشخیص داد <strong>ماشین اسپرت</strong> می گویند.</p> <h2 style="text-align: justify;">اسپرت کردن رینگ و لاستیک</h2> <p class="ql-align-right ql-direction-rtl" style="text-align: justify;">اغلب ماشین بازان برای اسپرت کردن خودروی خود اقدام به تعویض رینگ و لاستیک خودروی خود می نمایند و یکی از شرایط اسپرت کردن خودرو تعویض آنهاست، رینگ های پهن و عریض با طرح های مختلف متناسب با علاقه فرد و همین طور لاستیک های با فاق بلند و کوتاه که بسته به نوع رینگ انتخاب می شود، ظاهری زیبا به خودرو داده و آن را جذاب تر خواهد کرد و همین طور از <a rel="noopener" href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%DB%8C-%D8%AA%D9%85%DB%8C%D8%B2-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D9%88-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%82-%DA%A9%D9%86%D9%86%D8%AF%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D9%86%DA%AF-%D9%88-%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88" target="_blank"><strong>اسپری رینگ و لاستیک</strong></a> نیز برای براق کردن لاستیک های خودرو نیز استفاده می کنند.</p> <p class="ql-align-center ql-direction-rtl" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8349445950/33.jpg" alt="33.jpg" /></p> <h2>ارتفاع <a href="https://sportkaran.com/">خودرو اسپرت</a></h2> <p style="text-align: justify;">به همراه تعویض رینگ و لاستیک اغلب ماشین بازان خودروی خود را نیز با کم و زیاد کردن ارتفاع کمک فنرها از حالت استاندار خارج می کنند، آنها علاقمند هستند تا ارتفاع خودروی خود را بیشتر کم کنند تا به سطح زمین نزدیکتر باشد و در مواقع رانندگی چشم گیر تر شود زیبایی این ارتفاع برای خودرو آسیب های را نیر به همراه دارد از جمله تجهیزات کف خودرو در اثر برخورد با سطح زمین از بین خواهد رفت و مشکلاتی را نیز به همراه دارد.از مزایایی این کار می توان به حفظ تعادل خودرو در پیچ های تند با سرعت بالا اشاره کرد، اما وجود این دلیل برای ایجاد این تغییرات آسیب پذیر در خودرو قابل قبول نیست.</p> <p class="ql-align-center" style="text-align: center;"><img class="aligncenter" src="http://s9.picofile.com/file/8349445934/22.jpg" /></p> <h2><a rel="noopener" href="https://sportkaran.com/catproduct/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88" target="_blank">لوازم روشنایی خودرو</a></h2> <p style="text-align: justify;">تغییرات در سیستم روشنایی خودرو چه با تعویض کامل مدل چراغ انجام شود چه با اضافه کردن لامپ های دیگر به چراغ های فابریک از دیگر مواردی است که ماشین بازها برای <strong><a href="https://sportkaran.com/">اسپرت خودرو</a></strong> خود استفاده می کنند به مرور زمان تکنولوژی روشنایی در سیستم روشنایی خودرو نیز ورود کرده است و سازندگان چراغ های لوکس خودرو نیز با توجه به سلایق افراد اقدام به طراحی و تولید انواع چراغ های جلو و عقب خودرو علاوه بر چراغ های فابریک کارخانه می نمایند و از نظر ماشین بازان هر چراغ که متناسب با ظاهر جدید خودرو باشد آن را مورد استفاده قرار خواهند داد و همین طور از لامپ های پر نور و زننده چشم مانند زنون نیز برای سیستم نوردهی جلوی خودرو استفاده می کنند که بسیار جلب توجه کرده و به نوعی چشم گیر است.</p> <p class="ql-align-right ql-direction-rtl">منیع : فروشگاه اینترنتی <strong>اسپرت کاران</strong></p>

لوازم روشنایی خودرو <p style="text-align: justify;">عشق و علاقه به ماشین سن و سال نمی شناسد و هرکسی که از صمیم قلب خودروی را دوست دارد با آن زندگی می کند و برای زیبا سازی <strong>ظاهر و داخل خودرو</strong> تلاش می کند، این زیبایی برای خودرو را <strong><a href="https://sportkaran.com/">اسپرت خودرو</a></strong> می نامند، که با استفاده از برخی <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"><strong>لوازم لوکس و اسپرت</strong></a>، خودروی را از نظر ظاهر دچار تغییرات اساسی می کند.</p><p style="text-align: center;"><img class="size-medium aligncenter" src="http://s8.picofile.com/file/8350587950/00.jpg" alt="لوازم روشنایی خودرو" width="500" height="417" /></p><h2 style="text-align: justify;">کدام لوازم برای اسپرت ماشین متناسب است ؟</h2><p style="text-align: justify;">انتخاب <strong>بهترین <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم اسپرت خودرو</a></strong><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D8%A8%D9%87%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%88-%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D9%86-%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D9%84%D9%88%DA%A9%D8%B3-%D9%88-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%B1%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88"> </a>کار بسیار دشواری نیست و بستگی به نوع سلیقه شما و کیفیت لوازم، انتخاب صورت می گیرد. همیشه لوازم گران خریدن، ضامن زیبایی خودرو نخواهد بود و بهتر است<strong> لوازم لوکس و اسپرتی</strong> را انتخاب کنید که تاثیر آن بر روی خودروی شما بسیار بالا و متناسب باشد، به اصلاح عامیانه چشم گیر شوید.</p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%B2%D9%85-%D8%B1%D9%88%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">لوازم روشنایی خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">معمولاً علاقمندان به <strong><a href="https://sportkaran.com">اسپرت ماشین</a></strong> از تجهیزات روشنایی فابریک خودروی خود رضایت کامل ندارند و به سرعت، فکر تعویض چراغ ها خودرو هستند، با دیدن <strong><a href="https://sportkaran.com">فروشگاه اسپرت خودرو</a></strong> به سراغ <strong>جدیدترین تجهیزات روشنایی</strong> می روند و هر مدل از این <strong>چراغ های جلو و عقب</strong> را برروی خودروی خود تصور می کنند و برای تهیه و نصب آنها لحظه شماری می کنند. چراغ های خودرو از نظر ماشین باز ها باید خیلی خاص باشد تا جلب توجه کند، اغلب آنها از چراغ های استفاده می کنند که نوردهی زننده ای داشته باشد و چشم دیگران را به خود معطوف کند.</p><p style="text-align: center;"><img class="size-medium aligncenter" src="http://s8.picofile.com/file/8350587942/004.jpg" alt="لوازم روشنایی خودرو" width="500" height="500" /></p><h2><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%AC%D9%84%D9%88-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">چراغ جلو خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;">برای هر ماشین باز<strong> نمای جلوی خودرو</strong> باید از ویژگی های منحصربفردی برخوردار باشد اصلی ترین نماد در ظاهر خودرو تاثیر مستقیم دارد، استفاده از چراغ جلوی مناسب و البته خاص است. انتخاب یک چراغ جلوی خاص سلیقه ای است و باید طبق دیگر شرایط خودرو انتخابی مناسب صورت گیرد،بهتر است بدانید استفاده از <strong>چراغ جلوهای دی لایت دار</strong> بهترین نما را برای خودرو فراهم می نماید. بطوریکه در طول روز نیز <strong>چراغ های جلو</strong> خود نمایی ویژهای نیز به همراه دارد، خاصیت چراغ های <strong><a href="https://sportkaran.com/catproduct/Daytime-Running-Light-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AF%DB%8C-%D9%84%D8%A7%DB%8C%D8%AA-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88">دی لایت</a></strong> دار همین نوردهی در طول روز است که با استفاده از لامپ های LED و SMD در <strong>داخل چراغ جلوها</strong> بکارگیری می شوند.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s8.picofile.com/file/8350587968/001.jpg" alt="چراغ جلو خودرو" width="500" height="246" /></p><p style="text-align: justify;">توصیه <strong>اسپرت کاران</strong> نیز استفاده از همین نوع چراغ هاست که قابلیت و ویژگی های دیگر را نیز می توان در سیستم نوردهی آنها اضافه نمود.</p><h2 style="text-align: justify;"><a href="https://sportkaran.com/catproduct/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">چراغ عقب خودرو</a></h2><p style="text-align: justify;"><strong>نمای پشت خودرو</strong> نیز مانند جلوی خودرو از ویژگی های اسپرت خاصی برخوردار است، استفاده از چراغ های عقب جذاب نیز شرایط دارد و اغلب<strong> ماشین بازها</strong> از چراغ های که نور بیشتری دارند یا حالت خاصی در طراحی آنها استفاده شده است مورد استقبال بیشتری قرار می گیرند، طراحان <strong>چراغ های عقب</strong> نکات اصلی طراحی را برای<strong> <a href="https://sportkaran.com/catproduct/%DA%86%D8%B1%D8%A7%D8%BA-%D8%B9%D9%82%D8%A8-%D8%A7%D9%86%D9%88%D8%A7%D8%B9-%D8%AE%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C-%D9%88-%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%DB%8C">چراغ عقب</a></strong> رعایت نموده تا تقارن در این چراغ ها به هنگام ترمز کردن شباهت جالبی را نمایش بدهند و هر فرد چراغ ها را در حالت روشن شده به یک موضوعی تشبیه می کند و همچنین این طراحان با الگو برداری از طرح های خودرو های بسیار لوکس و گران قیمت از طرح <strong>چراغ عقب های</strong> این خودروها برای طراحی <strong>چراغ عقب خودرو های ارزان</strong> قیمت استفاده می نمایند تا شبیه سازی از <strong>خودروهای لوکس</strong> را دربر داشته باشند.</p><p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-medium" src="http://s9.picofile.com/file/8350587976/003.jpg" alt="چراغ عقب خودرو" width="500" height="288" /></p><p><strong>منبع : فروشگاه اینترنتی اسپرت کاران</strong></p>